Επεξεργασία & εμπορία σιδήρου

  • Κοιλοδοκοί
  • Πάνελς
  • Λαμαρίνες παντός τύπου (τραπεζοειδή & κυματοειδή)
  • Στραντζαριστά
  • Γωνιές
  • Σωλήνες PVC & Πολυεθυλαινίου
  • Αρδευτικά εξαρτήματα

©2020 WINE METAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ TECHNICAL COMPANY FOR METAL VITICULTURE PROJECTS - GALVANISED VINE POSTS

Log in with your credentials

Forgot your details?