Εργασίες

  • Τμήμα μελετών εγκατάστασης
  • Έλεγχος & γεωεδαφική μελέτη εγκατάστασης
  • Διάνοιξη & εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος σε υδραυλικό και ηλεκτρολογικό επίπεδο
  • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων για τη δημιουργία του γραμμικού συστήματος της αμπέλου

©2020 WINE METAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ TECHNICAL COMPANY FOR METAL VITICULTURE PROJECTS - GALVANISED VINE POSTS

Log in with your credentials

Forgot your details?