Κατασκευή Έργων – Τεχνική Υποδομή – Εξοπλισμός

Η εταιρεία διαθέτοντας σύγχρονη τεχνογνωσία καθώς και υλικοτεχνική υποδομή, ένα σύνολο μηχανημάτων εκσκαφών, οχημάτων μεταφορών και γερανοφόρων, είναι σε θέση να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Με πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό, που αποτελείται από εργοδηγούς, εξειδικευμένους τεχνίτες και βοηθητικό προσωπικό, τα έργα της χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και αρτιότητα.

©2020 WINE METAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ TECHNICAL COMPANY FOR METAL VITICULTURE PROJECTS - GALVANISED VINE POSTS

Log in with your credentials

Forgot your details?