ΣΧΗΜΑ 1 – ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗΣ

Α: ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 5m

ΣXHMA 2 – ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΗΡΙΔΑ

Α: ΑΚΡΙΑΝΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ 2m
Β: ΕΠΙΤΟΝΟ 2m
Γ: ΑΝΤΗΡΙΔΑ 0,75m
Δ: ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 1m
Ε: ΜΗΚΟΣ ΠΑΚΤΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ 0,70m
Ζ: ΜΗΚΟΣ ΠΑΚΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ 0,70m
Η: ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 0,35m
Θ: ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1ου ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 0,60m
Ι: ΜΗΚΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΗ 0,40m

ΣXHMA 3 – ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΔΑΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑ

Α: ΑΚΡΙΑΝΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ 2m
Β: ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑ 1.10m
Γ: ΣΥΡΜΑ
Δ: ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 1m
Ε: ΜΗΚΟΣ ΠΑΚΤΟΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ 0,70m
Ζ: ΜΗΚΟΣ ΠΑΚΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ 1.00m
Η: ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 0,35m
Θ: ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1ου ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 0,60m
Ι: ΜΗΚΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΗ 0,40m

©2020 WINE METAL ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ TECHNICAL COMPANY FOR METAL VITICULTURE PROJECTS - GALVANISED VINE POSTS

Log in with your credentials

Forgot your details?